Dzīvnieki

Pašlaik patversmē atrodas

Suns 27.11.2018

Patversmē nonācis 12 gadus vecs suns. Pēc saimnieces nāves, nebija neviena, kas par sunīti parūpētos. Meklējam jaunus saimniekus.

 

Reiz dzīvoja suns un viņa cilvēks...Dzīvoja kopā, ikdienas solī, priekos un bēdās, saimniecei bija dažādi darbi, ikdiena, sunim mājas pagalma sarga solis un rotaļai draugs Akmens. Gāja gadi, sunim nosarmoja ūsas, saimniecei kļuva gausāks solis un skumjākas acis, tikai Akmens bija tas pats, vai iespējams cits, bet nu, kas tos akmeņus sejā atceras...Tad atnāca diena, kurā pat pelēkās debesis raudāja pelēkām asarām un saimniece mājās vairs nepārnāca... Argo klusi gulēja pagalmā un arī viņa acis pielija ar skumjām...Draugs Akmens vēl šad tad suni uzaicināja parotaļāties, jautrāk kļuva, kad atnāca kaimiņš ar gardumu bļodiņu un glāstiem, bet tad atkal tukšs pagalms un lauku mājas tumšās logu acis...
Tad kādu dienu kaimiņš aicināja Argo un viņa draugu Akmeni braukt līdzi, brauciens, un suns mulsi stāvēja kādā žoga malā, blakus rēja un leca dažāda izmēra suņi. Kaimiņš, no visa spēka valdot asaras, atdeva pavadu un Argo, apslāpējis smilkstienu, drosmīgi spēra soli pretī jaunai dzīvei...

Argo nu ir patversmē... draugs Akmens arī tepat, bet nu tā cietajiem sāniem ir gluži vienalga. kur atrasties...Zinu, ka 12 gadīgam senioram cerības atrast jaunas mājas ir gaužām grūti, bet, ja nu tomēr... Argo- vācu aitu suns, 12 gadus vecs, savam vecumam vēl stalts un skaists, bijis labi aprūpēts un kopts, lādzīgs un nosvērts.
Lūdzu, ieskatieties Argo acīs - pat suņa dzīvē ir vieta Ziemassvētku brīnumam...