Jaunumi

Notikumi un jaunumi patversmē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANU JĒKABPILS NOVADĀ JAUNĀ REDAKCIJA

07.03.2024.

 No 2024.gada 6.marta stājas spēkā jauni noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Jēkabpils novadā. 

  • Dzīvnieka īpašniekam jānodrošina dzīvnieka turēšanu, reģistrēšanu un vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Dzīvnieka īpašniekam nepieciešams rast iespēju nodrošināt žetonu vai  apliktu kakla siksnu ar norādi par īpašnieka tālruni kaķim, kuram nav inplantēta mikroshēma, atrodoties ārpus mājas.

Īpašnieka pienākums ir :

-          Reģistrēt suni, kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci, mājas (istabas dzīvnieku reģistradatu bāzē;

-          Pēc dzīvnieka pazušanas informēt Jēkabpils dzīvnieku patversmi vai SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.

-          Nepieļaut, ka mājas, istabas dzīvnieki rada netīrību daudzzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, kā arī novada sabiedriskajās vietās;

-          Suņa īpašniekam publiski pieejemā teritorijā līdzi jābūt iepakojumam suņa ekskrementu savākšanai, kas pēc pieprasījuma jāuzrāda pašvaldības policijas darbiniekam.

Noteikumos noteiktas vietas Jēkabpils novadā, kur suns jāved pavadā:

-   Brīvības iela 25/27 (Brīvības–Neretas ielas krustojuma skvērs), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

 - Dambja iela 23, Vienības iela 4, Vienības iela 4A (Kena parks), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

  -  Kapu iela 1 un Kapu iela 2 (Jēkabpils pilsētas kapsēta), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

  - "Krustpils saliņa", Jēkabpils, Jēkabpils novads;

  - Jēkabpils Mežaparks un Radžu ūdenskrātuves peldvieta, Jēkabpils, Jēkabpils novads;

 -  Palejas iela 28A (Palejas ielas skvērs), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

-   Pulkveža Oskara Kalpaka laukums, Jēkabpils, Jēkabpils novads;

  - Rīgas iela 205 (Uzvaras parks), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

 -  Rīgas iela 216K (Pils parks), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

-   Skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma, Jēkabpils, Jēkabpils novads;

 -  Strūves iela 10 (Strūves parks), Jēkabpils, Jēkabpils novads;

 -  bērnu atpūtas un spēļu laukumos;

  -  vietas, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

 

Jēkabpils novada teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,  saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošina SIA “Jēkabpils pakalpojumi” (www.jekpak.lv).

 

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina zvanīt (darba dienās, darba laikā) vai sūtīt WhatsApp ziņu uz telefona nr. +371 28642208 šādos gadījumos:

  • par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku  (var ziņot arī Jēkabpils novada pašvaldības policijai);
  • par bojā gājušu mājdzīvnieku sabiedriskā vietā;
  • par bojā gājuša mājdzīvnieka apbedīšanu dzīvnieku kapsētā var saņemt zvanot uz tālruni – +371 20027341.

 

Dzīvnieka klaiņošanas gadījumā īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies dzīvnieka izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā, saskaņā ar saņemto rēķinu.

 

Dzīvnieka īpašnieks var izņemt dzīvnieku no patversmes ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas atļauju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, dzīvnieka reģistrācijas dokumentu un vakcinācijas apliecību.

 

Ja dzīvnieks pēc ievietošanas patversmē netiek izņemts 14 dienu laikā vai nav identificējams, to var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai.

 

Ar saistošajiem noteikumiem pilnā apmērā var iepazīties: ŠEIT