Jaunumi

Notikumi un jaunumi patversmē

Aicina rūpīgi pieskatīt mājdzīvniekus

Tuvojoties pavasarim, arvien aktuālāka pilsētā kļūst klaiņojošo dzīvnieku problēma. Jēkabpils dzīvnieku patversmes darbinieki aicina iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret saviem mājdzīvniekiem, nepieļaujot to klaiņošanu!

Pavasarī pilsētā izķerto klaiņojošo suņu skaits būtiski pieaug- tie klaiņo vieni, kā arī baros, radot paaugstinātu bīstamību. Nereti suņi ir agresīvi, apdraud cilvēkus un citus mājdzīvniekus. Visbiežāk tie ir nevis bezsaimnieka dzīvnieki, bet gan saimnieku nepieskatīti. Jēkabpils dzīvnieku patversmes darbinieki atgādina, ka ir būtiski ievērot- ja cilvēks kļūst par dzīvnieka īpašnieku, viņš uzņemas saistības un atbildību par dzīvnieku arī likuma priekšā. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku tiek atzīta arī tā atstāšana bez aprūpes un bezpalīdzīgā stāvoklī- tātad par tādu ir uzskatāma arī situācija, kad dzīvnieks nepieskatīts klaiņo pa pilsētu.

2018. gadā Jēkabpils dzīvnieku patversmē kopumā nogādāti 98 suņi. Lielākā daļa no tiem klaiņojoši, pamesti un negribēti. Daudzi klaiņojošie dzīvnieki, protams, tikuši pie jauniem saimniekiem, bet lielākā daļa atgriezti īstajiem saimniekiem. Atgādinām, ka patversme ir iespēja dzīvniekiem, kuri patiešām ir palikuši bez īpašniekiem. Ja klaiņojošs suns ir noķerts un nokļuvis patversmē, tā īpašniekam ir jārēķinās ar zināmām izmaksām: viņam jāsedz sava dzīvnieka uzturēšanās izmaksas patversmē, jānomaksā sods par klaiņojošo dzīvnieku, suns jāčipo, jāpiereģistrē (ja tas jau nav izdarīts).

Suņu īpašnieki, kuriem ir pazudis dzīvnieks, var vērsties Jēkabpils dzīvnieku patversmē, kur tiek nogādāti pilsētā noķertie dzīvnieki, zvanot pa tālruni 28342253. Informācija regulāri tiek izvietota arī mājas lapā www.jekabpilspatversme.lv.

Par klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem aicinām zvanīt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvajam diežūrdienestam pa tālruni 29387082.